Fundacja na rczecz chorych
na stwardnienie rozsiane

NIP 894-29-86-057 KRS 0000338878
KRS 0000338878
Cel szczegółowy
"Mirosława Skrzypkowska"